Cena RR pro JL a několik reflexí, analýz a vzpomínek před tím

7. červen 2016

Konferenci věnovanou osobnosti a dílu kritika, editora a redaktora Jana Lopatky (1940–1993), významné postavy nezávislého kulturního života v Čechách v druhé polovině 20. století, mj. jednoho z prvních signatářů Charty 77 pořádá ve dnech 8. a 9. června ve Šporkově paláci v Praze redakce časopisu Revolver Revue ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK.

Dvoudenní akce je otevřena široké veřejnosti, stejně jako následná afterparty ve čtvrtek 9. června od 19 hodin v Klubu FAMU, na níž bude kromě jiného slavnostně předána Cena Revolver Revue a vystoupí skupiny Sketa Syn a Krch-off band.

V rámci programu vystoupí například Jiří Brabec, Michael Špirit, Bohumil Doležal, Paul Wilson, Petr Blažek, Miroslav Petříček, Marie Langerová, Jan Šulc, Adam Drda a další. Ve svých příspěvcích se řečníci budou věnovat otázkám zaměřeným na Lopatkovo mimořádné kritické a občanské, ale i editorské a redakční dílo, jež podle pořadatelů s postupem času spíše nabývá na aktuálnosti než naopak. Důvodem k pořádání konference je podle Terezie Pokorné, šéfredaktorky Revolver Revue: „právě to, že i když byl tak výraznou osobností nezávislého kulturního života v Česku, a protože byl opravdu excelentní kritik, přesto jeho dílo není zas tak obecně známé a není ani tak reflektované jak by bylo třeba.“

Dílo Jana Lopatky bylo téměř v úplnosti vydáno péčí jeho, v jistém smyslu žáka, Michaela Špirita, ale přesto reflexe, které stojí za pozornost ve smyslu inspirativnosti a podnětnosti, těch podle Terezie Pokorné není mnoho: „ty se dají spočítat možná na prstech jedné ruky. Je více reflexí, které jsou naprosto mimoběžné.“ To ovšem podle šéfredaktorky Revolver Revue není divu, protože kritiky Jana Lopatky byly „natolik výrazné, originální, a tudíž natolik nepohodlné, a to ještě ve spojení s jeho nonkonformními názory v kterékoliv době, zkrátka takovéto osobnosti to v Čechách nikdy neměly a nemají snadné.“

U příležitosti nadcházející konference věnované osobnosti a dílu Jana Lopatky a udělení Ceny Revolver Revue Janu Lopatkovi in memoriam, si můžete na webu RR přečíst na pokračování rozhovor, který vznikl v roce 1986 pro samizdatový časopis Vokno: V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky (S Janem Lopatkou hovoří František Stárek).

Spustit audio