Cena Oskára Čepana

02120926.jpeg

V červnu byla na Slovensku udělena Cena Oskára Čepana – jde o soutěž slovenských výtvarníků do 35 let, kterou lze přirovnat k Ceně Jindřicha Chalupeckého udělované u nás.

Vítězkou se stala Petra Feriancová, která získala šestitýdenní rezidenční pobyt v New Yorku, finanční odměnu a samostatnou výstavu ve Slovenské národní galerii po návratu z rezidence. S členkou komise doc. Annou Daučíkovou, umělkyní a pedagožkou, vedoucí Ateliéru videa a multimediální tvorby na VŠVU v Bratislavě hovořila naše spolupracovnice Elena Kotová.

Petra Feriancová(narozena 1977 v Bratislavě), umělkyně s mezinárodní zkušeností (v letech 1998 až 2003 studovala na L’Accademia delle Belle Arti v Římě, vystavovala v Římě, Londýně, Praze, Bělehradě aj.), v roce 2008 finalistka Ceny Oskara Črepana, zaujala nejprve pozoruhodnými subjektivními fotografiemi. Nicméně už tehdy byl zjevný zájem autorky o konceptualizaci vlastních emocionálních reakcí. Nejprve byl vysloven prostřednictvím instalace velkoformátových fotografií na způsob prezentace typické pro 19. století a tematizující dnešní možnosti krajinářství jako žánru (Greetings from Liliputtania, Galeria Valentina Moncada, Řím 2002). Později umělkyně zvolila jejich „přepisování“ a doplňování kresbou (instalace na skupinové výstavě Prototipi 01, Fondazione Adriano Olivetti, Řím; Tranquitania, Galerie MXM, Praha 2003). Přechod k videu, videoinstalaci a práci s textem nebo zvukovým záznamem (By the Way, Galerie Jiří Švestka, Praha 2006) lze pochopit jako ohledávání možností, jak a čím lze nahradit obraz či jiný impulz, který iniciuje u vnímatele vznikání či proměny obrazů, vázané na jeho subjektivní naladění, zkušenosti a vstřícnost. Smyslem manipulace s podkladem, ať už obrazovým či diskurzivním, je pokus o řešení klasického paradoxu: jak zprostředkovat divákovi původní autorčinu afektivní reakci.