Cena Ferdinanda Dobrotivého

10. leden 2012

V sobotu 7. ledna odpoledne prošel Prahou od pomníku sv. Václava přes Staroměstské náměstí a Karlův most až na Pražský hrad za doprovodu dechovky a zpěvu písní z doby rakousko- uherské monarchie tradiční „Tříkrálový pochod za monarchii!“, pořádaný redakcí studentského listu pro seniory Babylon.

Pochod pod prapory s portrétem stařičkého mocnáře Františka Josefa I. pak Na Všebaráčnické rychtě na Malé Straně završilo vyhlášení Ceny Ferdinanda Dobrotivého. Cenu v podobě bysty rakouského císaře si letos odvezl pětašedesátiletý básník Jaromír Zelenka.

Proč redakce Babylonu „Cenu Ferdinanda Dobrotivého“ každoročně uděluje a v čem podstata této neoficiální ceny spočívá, se v sobotu večer zeptal Karel Oujezdský redaktora časopisu Babylon, publicisty a spisovatele Adama Drdy.

Pokud jde o studentský list pro seniory Babylon, je jeho další existence po dvaceti ročnících krajně nejistá. Zdejší ministerstvo kultury, jak se můžeme dočíst v závěru editorialu loňského posledního 7. čísla, věnovaného osobnosti a dílu Ivana Martina Jirouse, vypsalo uzávěrku grantů na rok 2012 o měsíc dřív, aniž o tom někoho zpravilo, takže redakce Babylonu grant jak se říká „prošvihla“. A tak byl sobotní večer na malostranské Všebaráčnické rychtě i jakýmsi loučením s Babylonem. Doufejme, že ne nadlouho.

Spustit audio