Cena Evropské unie za knihu Dřevěné kostely a zvonice v Evropě

21. prosinec 2011

Ve čtvrtek 15. prosince se v galerii Ledeburského paláce v Praze uskutečnil slavnostní ceremoniál pořádaný u příležitosti udělení ceny Evropské unie Europa Nostra Award v kategorii „Výzkum“ publikaci Jiřího Langera a Karla Kuči „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“.

Obsáhlé dvousvazkové dílo, jež je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku a výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, vydalo v roce 2009 nakladatelství Paseka v grafické úpravě Pavla Štefana.

00960574.jpeg

První svazek je věnován roubeným a hrázděným kostelům, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje téměř 2000 staveb. Druhý svazek je věnován zvonicím, jež jsou typické pro západokřesťanskou i východokřesťanskou část Evropy a jsou jedním z prvků společné evropské kulturní identity.

Jakou váhu má cena Evropské unie a co její udělení pro oba autory i českou památkovou péči znamená, se Karel Oujezdský zeptal archeologa a kastelologa profesora Tomáše Durdíka, předsedy stálé komise Ministerstva kultury pro hodnocení kulturních památek a člena vědecké rady Europa Nostra.

Spustit audio