Cena Evropské unie za knihu Dřevěné kostely a zvonice v Evropě

Čestní hosté ceremoniálu ve vile Lanna (Zleva zástupce organizace Europa Nostra pan Tom Henkemans, prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., prezident Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c., generální ředitelka Národního památkového

Ve čtvrtek 15. prosince se v galerii Ledeburského paláce v Praze uskutečnil slavnostní ceremoniál pořádaný u příležitosti udělení ceny Evropské unie Europa Nostra Award v kategorii „Výzkum“ publikaci Jiřího Langera a Karla Kuči „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“.

Obsáhlé dvousvazkové dílo, jež je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku a výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, vydalo v roce 2009 nakladatelství Paseka v grafické úpravě Pavla Štefana.

00960574.jpeg

První svazek je věnován roubeným a hrázděným kostelům, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje téměř 2000 staveb. Druhý svazek je věnován zvonicím, jež jsou typické pro západokřesťanskou i východokřesťanskou část Evropy a jsou jedním z prvků společné evropské kulturní identity.

Jakou váhu má cena Evropské unie a co její udělení pro oba autory i českou památkovou péči znamená, se Karel Oujezdský zeptal archeologa a kastelologa profesora Tomáše Durdíka, předsedy stálé komise Ministerstva kultury pro hodnocení kulturních památek a člena vědecké rady Europa Nostra.