Byla to Léthé

4. červen 2006

Divadelní hry Josefa Topola, dramatika, básníka a překladatele patří k vrcholům české dramatické literatury. Knižní vydání jeho veršů se v roce 1997 stalo literární událostí. V poezii Josefa Topola se odehrává střetávání křehkého s krvavým, šímovské prosvětlenosti a zprůhledňování se štěkotem psů, šlehnutí biče s drásavou drnkající úzkostí. A vše propichuje ostrá touha po řádu a po liturgii času. Rozhlasový Souzvuk, který připravil Miloš Doležal, je sestaven z Topolových veršů a fragmentů z jeho divadelních textů.

Spustit audio