Březen 1939: Odkudsi zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána. Pořady k výročí německé okupace

Březnovými událostmi v roce 1939, kdy německá vojska obsadila Čechy, Moravy a Slezsko, se ve vltavském vysílání budeme zabývat v našich programových řadách věnovaných dramatické tvorbě, hudbě a publicistice.   

PROGRAM:


úterý 12. 3.
20.00
Werner Fritsch: Enigma Emmy Göring

21.15
Význam vojenské hudby pro zachování české hudební kultury v Protektorátu Čechy a Morava

středa 14. 3.
20.00
Pavel, Otokar, Josef a Milena
Vyprávění Soni Nové, dcery Josefa Fischera a Mileny Fischerové-Balcarové, o Fischerech z Kolína, doplněné literárními ukázkami a vzpomínkami pamětníků.

pátek 15. 3.
10.00
Vizitka k výročí obsazení republiky
Moderuje Blanka Stárková.

15.00
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 72.
Symfonie č. 8 G dur op. 88.
Hraje Česká filharmonie, řídí Rafael Kubelík.

20.00
Bedřich Smetana: Má vlast
Českou filharmonii a Orchestr Radiojournalu řídí Václav Talich.
Záznam unikátního přímého přenosu z Národního divadla z 5. června 1939.

sobota 16.3.
8.30
Odkudsi zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána?
In memoriam Franta Kocourek (1901-1942).

14.00
Pavel Molek: Má protentokrát obsazená vlast
Původní rozhlasová hra o hudbě, slovech a činech v pohnutém roce 1939.

V úterý 12. 3. zahajujeme ve 20 hodin cyklus pořadů inscenací hry Wernera Fritsche Enigma Emmy Göring, k jejímuž napsání autora inspirovaly paměti druhé ženy Hermanna Göringa. V režii Aleše Vrzáka se představí Hana Maciuchová v roli Emmy Göring, v úloze jejího manžela Jaromír Meduna. Ve stejný den ve 21:15 se bude v Akademie zamýšlet nad významem vojenské hudby pro zachování české hudební kultury v Protektorátu Čechy a Morava Viktor Velek s muzikologem Josefem Šebestou a dirigentem Václavem Blahunkem.

Ve středu 14. 3., v předvečer onoho neslavného výročí, v řadě Večer na téma si můžete naladit pořad, který jeho autor Jiří Kamen nazval Pavel, Otokar, Josef a Milena. Osu pořadu tvoří vyprávění překladatelky a redaktorky Soni Nové, dcery Josefa Fischera a Mileny Fischerové-Balcarové, o Fischerech z Kolína, doplněné literárními ukázkami a vzpomínkami pamětníků. Připomeneme si Otokara Fischera, který přeložil do češtiny Goethova Fausta, Josefa Fischera, vůdčí osobnosti Petičního výboru Věrni zůstaneme. Řeč bude o Josefově manželce Mileně, která napsala pod jménem Balcarová divadelní hry, prózy a pracovala jako lektorka a dramaturgyně v literární redakci Českého rozhlasu. Milena Fischerová-Balcarová zahynula v koncentračním táboře Ravensbrück.

Adolf Hitler na Pražském hradě, 15. března 1939

Ve Vizitce, kterou vysíláme ve výroční den v pátek 15. 3. v 10:00, bude Blanka Stárková rozmlouvat literárním historikem Pavlem Janouškem o tom, jak obsazení Čech, Moravy a Slezska po patnáctém březnu 1939 německou armádou zasáhlo českou literaturu a české autory.

Také Odpolední koncert v 15:00 připomíná toto smutné výročí. Zazní v něm díla Antonína Dvořáka Slovanské tance op. 72 a Symfonie č. 8 G dur op. 88. Hraje Česká filharmonie, kterou řídí Rafael Kubelík. Dvě unikátní nahrávky z let 1939 a 1944 vybral a uvádí Jindřich Bálek.

Václav Talich

Vyvrcholení letošního 15. března představuje Smetanova Má vlast v provedení České filharmonie, Orchestru Radiojournalu a dirigenta Václava Talicha. Záznam unikátního přímého přenosu z Národního divadla z 5. června 1939 uvádějí Petr Kadlec a Jindřich Bálek. Pořad Má vlast z Protektorátu Čechy a Morava začíná ve 20:00.

Do Víkendové přílohy vysílané 16. 3. v 8:30 zařazujeme premiéru pořadu „Odkudsi zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána" In memoriam Franta Kocourek (1901-1942). Jde o koláž z nedávno nalezeného deníku, života a textů Franty Kocourka, kterou připravili a komentují Petr a Světlana Kotykovi.

Ukázka z dosud neznámého deníku Franty Kocourka: „To je už rok, od 3. září 1939, nejsilnější myšlenka, záhada, otázka vždy s novým východem slunce živá a někdy každou hodinou připomínaná. Klade se obyčejně jako průhledná, ale neprostupná stěna mezi mě a skutečnost, kterou žiju. Mezi mě a modrou oblohu, mezi mě a smích, svěže prostupující lesem. Je to neviditelná, ale všudypřítomná clona, za níž lidé i věci a radosti ztrácejí šťávu a smysl. Tato otázka a neustálá připomínky praktické zkušenosti, že válka je skutečností, bere všemu kolem jistotu a konečnost. Všechno jakoby se promítalo dál, do jiného světa, do oblasti, kde se platí krví a životem a odříkáním, a nejvyšší obětavostí.“

03250484.jpeg

Cyklus vltavských pořadů dedikovaných letošnímu osmdesátému výročí obsazení naší vlasti nacistickými vojsky uzavírá v sobotu 16. 3. ve 14:00 původní rozhlasová hra Pavla Molka Má protentokrát obsazená vlast na téma hudba, slova a činy v pohnutém roce 1939. V režii Víta Vencla v roli Václava Talicha uslyšíte Viktora Preisse.

Nejnovější články