Bohumil Zemánek znovuobjevený?!

29. duben 2009
Mozaika

Bohumil Zemánek patřil k sochařům spojovaným s českou novou figurací a českou groteskou. Narodil se v roce 1942 v Brně, v letech 1964 až 1970 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a až do své smrti v roce 1996 vytvářel své výmluvné "postavy ze života" neoplývající tělesnými půvaby, zato však živočišnou vitalitou a tělesností. S umělcovými figurálními sochami se můžeme po létech opět setkat na výstavě - Bohumil Zemánek znovuobjevený?! - otevřené do 24. května v Galerii Peron v Praze. O stručnou charakteristiku Zemánkovy tvorby poprosil Karel Oujezdský historika umění Ivana Neumanna.