Bienále Industriální Stopy 2007

17. září 2007

V pondělí 17. 9. začalo na různých místech v centru Prahy, v industriálních areálech na její periférii, ale také v Kladně, Liberci a Ostravě 4. BIENÁLE INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007, které potrvá do neděle 23. září. Jde o mnohovrstevnatou společensko-kulturní akci, jejímž cílem je zviditelnit industriální architektonické dědictví České republiky. Pořadatelé v čele s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT a Kolegiem pro technické památky připravili pro Pražany nápaditou skladbu zábavných a ryze odborných pořadů - od hudebních koncertů vážné i hiphopové hudby, přes výstavy, divadelní performance, až po odborné exkurze a prestižní mezinárodní konferenci na téma - PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ KULTURNÍM POTENCIÁLEM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Ta se bude konat ve dnech 19. a 20. září. v Ekotechnickém muzeu v Papírenské ulici v Praze 6. Jaká je hlavní idea Bienále Industriální stopy, na to se Karel Oujezdský zeptal spoluzakladatele bienále a ředitele Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT - Benjamina Fragnera. Podrobný program 4. bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007 ve všech čtyřech zúčastněných městech najdete na webové adrese - www. industralnistopy.cz.

Spustit audio