„Bestiario“ malíře Jana Gemrota

18. říjen 2012

Devětadvacetiletý malíř Jan Gemrot má za sebou studium v ateliéru klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze a tím pádem i skvělou řemeslnou průpravu, která mu umožňuje pohybovat se virtuózním způsobem v hájemstvích realismu a hyperrealismu.

Což ovšem nevylučuje imaginaci, dar humoru ani vykročení do světa fantazie nebo filosofizující úvahy nad úskalími našeho světa. Svědčí o tom i právě zahájená výstava nových obrazů Jana Gemrota nazvaná „Bestiario“, kterou je možno pro její realistickou až hyperrealistickou polohu určitě vnímat i v souvislostech s právě probíhající výstavou současné britské malby „Beyond Reality“ v pražské Galerii Rudolfinum.

Gemrotova výstava „Bestiario“ je do 16. listopadu otevřena v Galerii Vltavín na Masarykově nábřeží v Praze.

O několik slov k tvorbě Jana Gemrota a jeho zvířecí sérii „Bestiario“ požádal Karel Oujezdský nejdříve kurátorku výstavy , historičku umění a spisovatelku Kateřinu Tučkovou.

Spustit audio