Berg / Schreker / Webern

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Berg / Schreker / Webern

Nová deska středo-francouzského hudebního tělesa, Národního orchestru z Auvergne. Poslechněte si recenzi Petra Vebera. 

(…) Jde o komorní sestavu dvou desítek hráčů, smyčcový orchestr založený státem v roce 1981. (…) Není bez zajímavosti, že Bergova Lyrická suita má dvojí silný inspirační vztah k Praze. Vznikla v polovině 20. let 20. století. Věnování sice zní „Alexandru Zemlinskému“, který byl v Praze dlouholetým šéfem Nového německého divadla a který v československé metropoli napsal a premiéroval svou Lyrickou symfonii pro dva sólové hlasy a velký orchestr. Ostatně Alban Berg právě k tomuto velkému dílu vztáhl název své původně komorní skladby. Ve skutečnosti však za jeho Lyrickou suitou stojí ještě jiná pražská záležitost. Zamiloval se tam, když přijel na uvedení své opery Vojcek, do mladé ženy, Hanny Fuchs. Odvezl si zřejmě do Vídně vzpomínku a v duši hluboký smutek, pocity marnosti a bezvýchodnosti, zranění pro zbytek života. Pokusil se vtělit svůj vnitřní stav do hudby. Jako pravý romantik. (…) Orchestre national d’Auvergne hraje Bergovu Lyrickou suitu zdařile jakoby na pomezí epoch, barevně, intenzivně. (…) 

Nahrávka vyšla u labelu Aparté.