Béla Kéler: Son of the Homeland

14. září 2021

Nová nahrávka, která připomíná tvorbu pozapomenutého slovenského skladatele, rodáka z Bardějova, Bély Kélera. Recenzi připravil Jozef Červenka.

(…) Objavný album s hudbou zabudnutého skladateľa oddychovej klasickej hudby nahralo Československé komorné duo. Zaujímavý názov – iné duo, ako komorné hádam ani nemôže byť. 

Novinka je však celkom priekopnícka, výborne dokresľuje kontext, v akom vznikala v druhej polovici 19. storočia hudba salónneho typu i praktiky parafráz a privlastňovania atraktívnych motívov.

Vynikajúcim príkladom je známa melódia z piateho Uhorského tanca Johannesa Brahmsa, ktorá je doslovnou citáciou skladby Spomienka na Bardejov od Bélu Kélera. Nedá sa samozrejme vylúčiť anonymný alebo ľudový pôvod motívu a Brahmsove použitie z iného zdroja.

V každom prípade ide o cenné zhmotnenie výskumu huslistu Pavla Burdycha, ktorý skladateľovu pozostalosť z Bardejovského múzea nielen analyzoval a pripravil pre nahratie, ale ich aj na vynikajúcej úrovni zahral s vervou a nasadením. Citlivým a prepracovaným sprievodom mu optimálne sekunduje klaviristka Zuzana Berešová. Nový album Béla Kéler – Syn vlasti je vzácnym príspevkom do diskografie zriedka uvádzaného salónneho repertoáru 19. storočia. (…)

Nahrávka vyšla ve vydavatelství Hevhetia.

autoři: Jozef Červenka , Daniel Jäger ,
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...