BáSnění Romana Ludvy

30. květen 2022

Prozaik, scenárista a fejetonista vybírá a komentuje své oblíbené texty.

Roman Ludva (*1966). Prozaik, scenárista a fejetonista. Od čtyř let žije v Olomouci. Studium Fakulty strojní v Brně nedokončil a během let vystřídal řadu profesí. Pracoval mj. jako dělník, konstruktér, dramaturg v Divadle hudby v Olomouci, redaktor nakladatelství Votobia, redaktor Českého rozhlasu. V současnosti působí jako produkční Muzea umění v Olomouci.

„...když se mi nějaká básnička opravdu líbí, tak se ji naučím zpaměti, a potom, když člověk musí někdě postávat (na úřadě, na zastávce), tak si to v duchu zarecituju a mám hned lepší náladu...

Více než 150 fejetonů publikoval v tisku (literární příloha deníku Právo Salon, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Reflex, Literární noviny, Listy), nebo v Českém rozhlase Brno a Olomouc. Je autorem románů Smrt a křeslo (1996), Žena sedmi klíčů (1997), Jezdci pod slunečníkem (1999), Stěna srdce (2001) a Poslední ohňostroj (2004). Složitě konstruované příběhy využívají prostředků moderního detektivního románu, současně do textů vstupují i další tematické roviny, úvahy o literatuře a umění. Povídkami je zastoupen v několika antologiích. V posledních letech se věnuje zejména detektivní literatuře. Soubor pěti detektivních příběhů z uměleckého prostředí Falzum vydalo v roce 2012 nakladatelství Host.

Jako scenárista spolupracuje s Českou televizí. Je autorem televizní pohádky Království potoků (2005, r. Pavel Jandourek; film získal Cenu dětské poroty na Festivalu Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří). Napsal libreto k opeře Tomáše Hanzlíka Krvavá pavlač (podtitul Roky a hodiny posledních Přemyslovců aneb Sedmisté výročí jedné z nejslavnějších vražd v českých dějinách; premiéra 2006).

S autorem připravila Petra Hynčíková.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Reiner Maria Rilke: Panter (ze sbírky V cizím parku. Aleš Prstek, Olomouc 2013. Přeložil Radek Malý)
  • Ivan Martin Jirous: Ptaly se nebe obláčky... (ze sbírky Magor dětem. Nakl. Torst, 2009)
  • Radek Malý: Rok poštu pálí (ze sbírky Světloplaší. Nakl. HOST, 2012)
  • Jan Antonín Pitínský: Na ples (ze sbírky Praha. Nakl. Petrov, 1993)
  • Jiří Olič: Arktida ledová (ze sbírky Gloria. Nakl. Petrov, 1997)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...