BáSnění Libora Magdoně

10. květen 2021

Své oblíbené poetické texty představuje pedagog a bibliofil Libor Magdoň.

Libor Magdoň (nar. 1969) vystudoval češtinu – dějepis na filozofické fakultě Ostravské univerzity. Tyto obory vyučuje na Gymnáziu Petra Bezruče v Místku a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity externě učí Slovenskou literaturu a Základy praxe pro učitele českého jazyka. Pravidelně od roku 2001 moderuje literární večery a diskuse s překladateli, spisovateli a literárními vědci v ostravském klubu Fiducia a v místeckém Zeleném baru besedy s akademickými pracovníky. Moderuje také večery se spisovateli na ostravském Měsíci autorského čtení. Příležitostně také spolupracuje s Českým rozhlasem Ostrava a pro stanici Vltava či Dvojka občas navrhuje a upravuje četby.

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Jiří Taufer: Yes and no (úryvek), Revolver Revue č. 33, 1997, s. 116–118
  • Aloysius Bertrand: Odlet na sabat (ze sbírky Kašpar noci, Odeon 1989, s. 64)
  • Zbyněk Hejda: Myší horečka (z výboru Básně, Torst 1996, s. 103–104)
  • Jiří Pištora: Blues na březen (ze sbírky Mezery v paměti, Mladá fronta 1993, s. 76–77)
  • Béowulf (úryvek), Torst 2003, s. 135–136
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?