BáSnění Jiřího Adámka

29. červen 2020

Poslechněte si oblíbené poetické texty divadelního režiséra Jiřího Adámka.

Jiří Adámek (1977) vystudoval režii na pražské DAMU, kde nyní působí jako pedagog. Vyvinul originální typ hudebního či sonického divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizaci či rytmizaci slov, hru s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). Svůj specifický přístup k divadlu rozvíjí s divadelní skupinou Boca loca LAB, kterou založil v roce 2007.

U svých hudebně-divadelních projektů působí Adámek nejen jako režisér, ale i autor libreta popřípadě hudby. Za inscenaci Tiká tiká politika (2006) získal ocenění Music Theatre Now! v Německu a Cenu za originální divadelní tvar na festivalu Kontakt v Toruni. Projekt Evropané (2008) získal cenu pro nejlepšího mladého režiséra na festivalu MESS Sarajevo. Spolu se skladatelem Martinem Smolkou získal Cenu Divadelních novin za operu Sezname, otevři se! (2014), na níž se podílel jako libretista a režisér.

Jiří Adámek: Hra na uši. Poslechněte si hru oceněnou tvůrčím stipendiem Karl Sczuka Preis 2019

Jiří Adámek: Hra na uši (koláž)

Slova, věty a tvrzení namísto postav, jejich řetězení, rozvíjení i vzájemné popírání místo děje. Zvukově-hudební meditace, při které se doporučuje nechat uši otevřené. Poslechněte si kompozici inspirovanou dílem brněnského konceptualisty Jiřího Valocha, která zvítězila na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2019 v kategorii Drama a minulý týden byla oceněná tvůrčím stipendiem Karl Sczuka Preis 2019.

V roce 2014 Národní divadlo uvedlo jeho hru Po sametu, založenou na sloupcích novináře Ivana Lampera. V divadle Minor inscenoval řadu představení pro děti, často na hranici hudebně-divadelních, voicebandových a loutkových postupů. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (Tiká tiká politika, Klikněte na video, Hra na uši aj.).

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2019.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Josef Hiršal: Nesémantický text abstraktní (ze sbírky Vrh kostek, Torst, 1993)
  • Tommaso Filippo Marinetti: Dopis „passéistického“ pána mladé krasavici, Dopis mladé krasavice „passéistickému“ pánovi (ze sbírky Osvobozená slova, nakl. Petr a Tvrdý, Praha, 1922)
  • Ladislav Novák: Integrace, Místopis 1 (ze sbírky Pocta Jacksonu Pollockovi, Mladá Fronta, 1966)
  • Zdeněk Barborka: Fuga (ze sbírky Vrh kostek, Torst, 1993)
  • Bedřich Bridel: báseň z knihy Život svatého Ivana (Benediktinské opatství, 1936)
Spustit audio