BáSnění Jiřího Pelána

28. únor 2022

Literární historik a překladatel Jiří Pelán vybírá své oblíbené básně.

Jiří Pelán vystudoval francouzštinu, italštinu a srovnávací literaturu na FF UK. Poté pracoval v nakladatelství Odeon jako redaktor, v letech 1990–1991 jako šéfredaktor, od roku 1991 přednáší italskou literaturu na FF UK. Překládá z italštiny a francouzštiny, ale také z češtiny do francouzštiny. Překládal klasická díla jako například Píseň o Rolandovi nebo Putování za Svatým Grálem, Lafontainovy Bajky, ze staročeštiny Legendu o svaté Kateřině, ale i díla moderní: přebásnil Becketta, Baudelaira, Mallarméa, Ungarettiho a další.

Své poznámky o klíčových textech světového písemnictví shrnul v Kapitolách z francouzské a italské literatury (2000) a navazujících Kapitolách z francouzské, italské a české literatury (2007), pokusem o portrét jednoho z nejznámějších českých autorů je kniha Bohumil Hrabal (2002). Pod jeho vedením vznikl Slovník italských spisovatelů (2004).

V roce 2002 získal Státní cenu za překlad.

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Bohdan Jelínek: Sněhová růže (ze sbírky Sněhová růže, Práce, Praha 1948)
  • Yves Bonnefoy: Prší, na rokli, na svět (ze sbírky Oblá prkna, Opus, Praha 2007, překlad Jiří Pelán)
  • Giuseppe Ungaretti: Ostrov (ze sbírky Život člověka, Odeon, Praha 1988, překlad Jiří Pelán)
  • Eugenio Montale: Ač dalek, byl jsem s tebou... (z knihy Eseje, Pavel Mervart, Praha 2011, překlad Jiří Pelán)
  • Petr Bezruč: Michalkovice (ze sbírky Slezské písně, Československý spisovatel, Praha 1985)
Spustit audio

Související

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...