BáSnění Anny Luňákové

20. březen 2023

Texty Dylana Thomase, Vladimíra Holana, J. H. Krchovského, Jana Zábrany a ukázku ze své vlastní tvorby čte a komentuje básnířka a spisovatelka Anna Luňáková.

Připravil: Dominik Mačas
Natočeno: 2022

Anna Luňáková (1993) studovala filozofii na FF UK a divadlo na DAMU. Knižně publikovala prózu Tři (Dauphin, 2020), básnicky debutovala sbírkou Jen ztratím jméno (Malvern, 2020) a je editorkou sborníku Pandezie (revue Prostor, 2021). Publikovala také překlad knihy André Gorze Dopis pro D. (Malvern, 2021). Eseje a recenze publikuje časopisecky, je také občasnou recenzentkou vltavské Mozaiky. Spoluzaložila interdisciplinární kolektiv HERONS VECTOR (www.per-logeum.com) a kabaretně happeningové uskupení Nothing is a problem here.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Dylan Thomas: A smrt nebude již panovat (z básnického výboru Kapradinový vrch, Mladá fronta 1965, překlad Jiřina Hauková)
  • Vladimír Holan: úryvek z Noci s Hamletem (publikováno v 8. svazku Holanových spisů Nokturál, Paseka, 2003)
  • J. H. Krchovský: Bylo mi dneska tak smutno (ze souboru Básně, Host 1998)
  • Jan Zábrana: Druhá (ze sbírky Zeď vzpomínek, Atlantis 1992)
  • Anna Luňáková: bez názvu Ta úvaha byla jednoduchá... (úryvek z druhého pásma ze sbírky Jen ztratím jméno, Malvern 2020)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.