BáSnění Anny Luňákové

20. březen 2023

Texty Dylana Thomase, Vladimíra Holana, J. H. Krchovského, Jana Zábrany a ukázku ze své vlastní tvorby čte a komentuje básnířka a spisovatelka Anna Luňáková.

Připravil: Dominik Mačas
Natočeno: 2022

Anna Luňáková (1993) studovala filozofii na FF UK a divadlo na DAMU. Knižně publikovala prózu Tři (Dauphin, 2020), básnicky debutovala sbírkou Jen ztratím jméno (Malvern, 2020) a je editorkou sborníku Pandezie (revue Prostor, 2021). Publikovala také překlad knihy André Gorze Dopis pro D. (Malvern, 2021). Eseje a recenze publikuje časopisecky, je také občasnou recenzentkou vltavské Mozaiky. Spoluzaložila interdisciplinární kolektiv HERONS VECTOR (www.per-logeum.com) a kabaretně happeningové uskupení Nothing is a problem here.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Dylan Thomas: A smrt nebude již panovat (z básnického výboru Kapradinový vrch, Mladá fronta 1965, překlad Jiřina Hauková)
  • Vladimír Holan: úryvek z Noci s Hamletem (publikováno v 8. svazku Holanových spisů Nokturál, Paseka, 2003)
  • J. H. Krchovský: Bylo mi dneska tak smutno (ze souboru Básně, Host 1998)
  • Jan Zábrana: Druhá (ze sbírky Zeď vzpomínek, Atlantis 1992)
  • Anna Luňáková: bez názvu Ta úvaha byla jednoduchá... (úryvek z druhého pásma ze sbírky Jen ztratím jméno, Malvern 2020)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...