Básně o věcech. Deset setkání s poezií všedních i nevšedních předmětů

16. prosinec 2019

Poezii všedních i nevšedních předmětů představí desetidílný cyklus Kontextů. Připravili ho literární historikové, překladatelé a komparatisté. Leckterý z nich je sám básníkem. Mezi vybranými autory jsou básníci jako Paul Celan, irský nositel Nobelovy ceny Seamus Heaney, Saint-John Perse, Zbygniew Herbert nebo Sheil Silverstein. Deset setkání s básněmi o věcech přinese nejméně tolik otázek a zamyšlení nad soužitím člověka s okolním světem.

V cyklu básní o věcech nejde jen o to, že věci, předměty nejrůznějších tvarů, barev a funkcí se vyskytují v básních – to je celkem samozřejmé. Autoři cyklu spíše uvažují o tom, co samozřejmé není. Tak například voda (jako v prvním pořadu) nebo prach (v pořadu posledním) jsou něčím, co bychom napoprvé nenazvali věcí, ale jak jinak je v triádě osoba-zvíře-věc pojmenovat? Jiná věc, hostie, je nejvýše symbolickou svátostí. Věcí, která prostupuje básnictvím od nejstarších textů, je maják, tedy stavba, která ovšem představuje také světlo. A zvláštní věcí, s níž se zachází v básních, je sklo.

Trosečník na ostrově, v našem případě Robinson, potřeboval věci k tomu, aby přežil. A na jiném ostrově, britském, kam se nakonec vrátil, ty věci do jedné náhle pozbyly významu. Otázka, kterou v Kontextech autoři také kladou, se ptá po významu věcí v příslušné existenciální  situaci, a také po tom, co znamená být vně a na věci se dívat, a případně jaké to je být sám věcí, jako třeba okurka naložená v láku. Na věci se v jednom z pořadů podíváme i dětskýma očima a také očima řidiče autobusu z filmu Paterson Jima Jarmusche. Zásadní otázku klade také věc, která je archeologickým nálezem: jsou pozůstatky lidského těla, staré několik tisíc let, věcí, anebo je to stále tělo, k němuž se máme chovat jako k člověku?

Logo

Mezi vybranými autory básní o věcech jsou básníci známí a slavní jako Paul Celan nebo irský nositel Nobelovy ceny Seamus Heaney nebo Francouz Saint-John Perse. Čeští milovníci poezie znají polského básníka Zbygniewa Herberta, ale už nikoli Stanislawa Baranczaka, který patří k nejobdivovanějším polským autorům experimentální poezie.

Zazní i několik středověkých básní a pár básní pro děti z pera Sheila Silversteina, který byl českému dětskému čtenáři objeven teprve nedávno, ačkoliv v Americe, kde je doma, byl známým a poněkud skandálním spisovatelem. Básníci české moderny a avantgardy se v Kontextech setkají s verši básníků, o kterých neslyšeli ani oni. Například o vodě originálně psal francouzský moderní básník Francis Ponge.

Připravili: Monika Sechovcová, Michal Alexa, Matouš Jaluška a další

Spustit audio