ARCHEOSTEON (výzkum Přemyslovců)

11. červen 2007

Identita jednotlivce i jeho příbuzenský vztah s jiným člověkem se dnes dá jednoznačně určit na základě rozboru genetického materiálu - DNA. Její analýza přitom slouží k přesnému určení totožnosti i lidí dávno zesnulých. Proto se jí využívá například v kriminalistice - může však přinést cenné poznatky i historikům. Právě k tomu směřuje projekt ARCHEOSTEON, jehož cílem je provést identifikaci kosterních pozůstatků z Pražského hradu, konkrétně ostatků našich nejvýznamnějších panovníků z rodu Přemyslovců. Podílí se na něm i RNDr. Daniel Vaněk, prezident Československé společnosti pro forenzní genetiku. Jana Olivová požádala doktora Vaňka o bližší podrobnosti projektu ARCHEOSTEON.

autor: Jana Olivová
Spustit audio