Antonín Dvořák: Kompletní klavírní dílo 2/4

1. říjen 2021

Nová nahrávka pianisty Iva Kahánka. Recenzi připravil Milan Bátor.

(…) V Ekloze jsme slyšeli naprosto odlišnou hudební estetiku, jíž v úvodu dominoval přiznávkový rytmus. Kahánek zvolil proti nahrávkám Radoslava Kvapila či Stefana Veselky pomalejší tempo a zdůraznil tak písňový charakter. Díky klidnějšímu tempu mohl vést melodii citlivěji a s podrobnější výstavbou. Dvořák zde dokázal na útlé časové ploše překvapit. Druhá část Eklogy střídá sudé metrum za liché v rychlém reji virtuózních pasáží, které probíhají několika tóninami. Jsou to podivuhodné skladby a v Kahánkově interpretaci dostaly úplně jiné vyznění, než na starších nahrávkách zmíněných pianistů. Do Kahánkovy hry se promítá pokora, ale i minuciózní práce na detailech. (…)

Nahrávka vyšla ve vydavatelství Supraphon.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser