Andělé a filosofové. Andělé byli ve středověkém chápání filosofy, bytostmi oddanými myšlení

O čistě rozumovém bytí, angelologii i antropologii. O knize Tiziany Suarez-Naniové věnované subjektivitě a kosmologické roli odloučených substancí na konci 13. století hovoří Petr Šmíd s komparatistou a překladatelem Martinem Pokorným.

V listopadu roku 2021 vydalo nakladatelství Karolinum knihu Andělé a filosofie švýcarské filosofky Tiziany Suarez-Naniové. Kniha je prvním svazkem ediční řady Středověké myšlení, kterou řídí Lukáš Lička z Filosofického ústavu AV. Komparatista Martin Pokorný zmíněnou knihu přeložil a právě s ním jsme hovořili nejen o této knize.

Andělé jsou nejen čistě rozumové bytosti, ale také ideální předobrazy lidí. Právě tento antropologický moment ovlivnil i filosofii takových velikánů, jako byl Immanuel Kant a Gottfried Wilhelm von Leibniz. Autorka knihy Andělé a filosofie se snaží komparací nauk Tomáše Akvinského a Dietricha z Freibergu představit klíčovou kapitolu evropského myšlení. S Martinem Pokorným jsme si ale nepovídali jen o nové knižní edici, ale také o tom, proč by se měl i člověk 21. století zabývat středověkou filosofií a co mu může nabídnout.

autor: Petr Šmíd
Spustit audio