Alfred de Musset (+ 2.5.1857)

Před sto padesáti lety, 2. května 1857 zemřel básník, dramatik a prozaik Alfred de Musset, patrně nejrozporuplnější tvůrčí osobnost své generace. Narodil se roku 1810 v Paříži, debutoval již v devatenácti letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Ozvuky bouřlivého vztahu se spisovatelkou George Sandovou Musset vtělil do svého jediného románu Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem. K jeho nejvýznamnějším básnickým sbírkám pak patří soubor Noci, veršů vystavěných jako dialog básníka se svou múzou. Medailon k výročí francouzského básníka připravil Jiří Našinec.

Básník, dramatik a prozaik Alfred de Musset byl patrně nejrozporuplnější tvůrčí osobností své generace. Narodil se roku 1810 v Paříži, kde prožil šťastné dětství. Psaním veršů se zabýval už v mládí, debutoval již v devatenácti letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Neurovnaný osobní život se Musset pokusil vyřešit vztahem ke spisovatelce George Sandové, ale komplikovaný milostný poměr skončí bolestivým rozchodem.

Motivy bouřlivého vztahu o rok později Musset vtělil do svého jediného románu Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem. K jeho nejvýznamnějším básnickým sbírkám pak patří soubor Noci, veršů vystavěných jako dialog básníka se svou múzou.

Když v roce 1857 Alfred de Musset zemřel, odešel básník, na kterého vzpomínal Emile Zola i literární kritik Sainte-Beuve. Medailon k výročí francouzského básníka připravil Jiří Našinec.