45 minut pro případ Bory. Příběh vězňů a dozorců na zmizelé nahrávce z roku 1968

25. únor 2021

Pod vrstvou sazí v komíně uchovávala ukrytá plechová krabice jedinou kopii investigativní práce rozhlasových redaktorů. Radiodokument, který vznikl v červnu roku 1968, konfrontuje výpovědi vězňů a dozorců ve věznici Bory v 50. letech. Tomáš Černý a Viola Ježková ho uvedou i prostřednictvím rozhovoru s autorem původního pořadu Čeňkem Sovákem. Poslechněte si Radiodokument pro pamětníky.

V souvislosti s Pražským jarem a jeho vrcholící silou je zajímavé podívat se na to, co vlastně novináři Českého rozhlasu během pár měsíců nabyté svobody stihli. Dobrým příkladem je pořad Čeňka Sováka a Dalibora Pokorného, který vznikl pro redakci AZ magazínu, tedy magazínu aktualit a zábavy. Jeho redaktoři natočili řečeno dnešními slovy  -  investigativní dokument, ve kterém konfrontovali politické vězně z padesátých let a některé z nejkrutějších borských dozorců.

Věznice Bory v Plzni

Natáčení nebylo bez potíží. Mikrofon sice na Bory směl, protože se mluvilo o rehabilitacích a politické procesy padesátých let byly nesmírně kritizovány, ale i tak během natáčení zasahovala proti redaktorům milice, neboť si někteří dotčení dozorci připadali přespříliš atakováni.

Dalibor Pokorný se po návratu z Borů zhroutil a Čeněk Sovák pořad dotočil sám. Možná v tom roli sehrál fakt, že sám strávil v politickém kriminále deset let. O to pozoruhodnější je jeho novinářský postoj, do natáčení a kompozice pořadu se pustil se smyslem pro korektnost, výpovědi obou stran stavěl v dokumentu proti sobě. Během Pražského jara 68 to přitom ani na rozhlasové vlně nebylo pravidlem, vysílání v duchu obrodného procesu mělo znatelnou převahu.

Věznice v Plzni na Borech

Dokument 45 minut pro případ Bory se odvysílal 22. června 1968 a pak se pásek ztratil. Patrně byla nahrávka smazána, aby se už nikdo nedověděl, co všechno vypověděli svědkové, mezi nimiž byl i jeden lékař. Když v roce 1990 chtěla rozhlasová dramaturgie pořad znovu odvysílat jako svědectví o právě skončené totalitě, v archivu dokument skutečně nefiguroval. Naštěstí se však z kanadské emigrace vrátil Jiří Bláha, sám politický vězeň. Jeho cesta po návratu vedla – podle vzpomínek Čeňka Sováka – do jednoho středočeského domku, kde z mohutné vrstvy sazí v komíně vytáhl plechovou krabici a z ní dva magnetofonové pásky. Dokument 45 minut pro případ Bory a amatérskou nahrávku schůze Klubu K231 sdružujícího bývalé politické vězně, kterou pořídil Čeňek Sovák.

Dokument se znovu odvysílal shodou okolností opět 22. června 1990. Čeněk Sovák jej tehdy doprovodil svým komentářem:

Chtěli jsme seznámit posluchače s tím, co se mohlo dít v národě, který se pyšní svými demokratickými tradicemi. A o čem se nejen tehdy, ale i léta předtím, mluvilo jenom v jakýchsi mlhavých zmínkách o deformacích a omylech. Pokud se ovšem o tom vůbec nemlčelo.

autoři: Viola Ježková , Tomáš Černý , Čeněk Sovák
Spustit audio