Ztráty a nenálezy Paula Celana

15. prosinec 2013

Pásmo o životě a díle německy píšícího rumunského básníka, překladatele a prozaika židovského původu.

Paul Celan (původním jménem Paul Antschel), považovaný dnes za nejvýznamnějšího poválečného básníka německého jazyka, se narodil roku 1920 v Černovicích, hlavním městě východoevropského regionu Bukovina. Jeho matka, představitelka vzdělaných asimilovaných Židů, mu zprostředkovala německou kulturu a spisovnou němčinu jako mateřštinu.

V červnu roku 1942 byli Celanovi rodiče deportováni z černovického ghetta do koncentračních táborů v Transnistrii, kde zahynuli; Celan sám byl později nasazen do pracovního tábora. Po válce odešel do Bukurešti, kde poprvé veřejně publikoval.

V prosinci 1947 emigroval do Vídně a o rok později do Paříže, kde se definitivně usadil, věnoval se literární a překladatelské činnosti a stal se nositelem několika významných literárních cen.

V šedesátých letech propadal pochybnostem o vlastní básnické a lidské identitě a duševní chorobě, která byla příčinou jeho opakovaných pobytů na psychiatrické klinice. 20. dubna roku 1970 ukončil svůj život skokem do řeky Seiny.

Počáteční Celanova tvorba stojí ve znamení pozdního symbolismu. V Bukurešti vstoupil Celan do kontaktu se surrealismem, který jeho pozdější básnické dílo silně poznamenal; jeho poezie prochází radikální proměnou a postupně zcela opouští klasický vázaný verš.

Celanova poetika bývá tradičně označována jako hermetická, plná šifer. Tento dojem nesrozumitelnosti je vyvoláván radikální prací s jazykem, která se projevuje úsečnou zkratkovitostí, vytvářením neologismů a mísením významů a stylových vrstev.

Cílem Celanovy poezie je dovést básnickou řeč na samou hranici srozumitelnosti a poukázat na nemožnost vyslovení traumatizujícího prožitku šoa; jedná se o nejzazší a ve svém důsledku marný pokus dát holokaustem zmařenému básnickému slovu nový konkrétní výraz a obsah.

Český rozhlas Olomouc připravil v rámci vltavské programové řady Schůzky s literaturou pořad s názvem Ztráty a nenálezy Paula Celana. Toto literární pásmo o životě a díle německy píšícího rumunského básníka a překladatele židovského původu připravil literární vědec, básník, překladatel a autor tohoto článku. Účinkují v něm Tereza Richtrová a Petr Kubes. Dramaturgem a režisérem pořadu je Michal Bureš.


Účinkují:Petr Kubes a Tereza Vilišová

Připravil a slovem provází: Radek MalýRežie: Michal Bureš

Připravila Tvůrčí skupina Olomouc.

autor: Radek Malý
Spustit audio