Ženy, které tvořily hudbu

18. červen 2018

Ženy – tvůrkyně. Dlouho panoval názor, že jde o protimluv, přesto hudební historie není chudá na jména skladatelek. Začíná to antikou, pokračuje prostředím středověkých klášterů, v renesanci a baroku se počet hudebních autorek zvětšuje a tak to jde až do 20. století. Dnes, zdá se, panuje v tomto oboru rovnoprávnost, stojí však za to připomenout si dobu, kdy skladatelky musely bojovat s předsudky, pseudovědeckými názory, společenskými konvencemi i pravidly svých rodin.

Příběhy učených žen

Marie Curie-Sklodowská

Pohnuté příběhy dam, které usilovaly o vzdělání a vědeckou dráhu v době, kdy to bylo ženám téměř zapovězeno, vypráví profesor Ivo Kraus z katedry pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, popularizátor přírodních věd a autor řady knih z historie vědy. Duchovní a intelektuální cestou, trvající od 4. století až do současnosti, nás provede spolu s astrofyzikem Jiřím Grygarem.

Pět dílů seriálu Kontexty připomene pět žen, které tvořily hudbu. Hildegarda von Bingen, středověká abatyše, vizionářka i léčitelka, je první z nich a na časové ose nejstarší. Fanny Hensel-Mendelsson a Clara Wieck Schumann reprezentují typ ženy 19. století, jejíž tvůrčí nadání muselo dát přednost talentu bratra, resp. manžela. Američanka Amy Beach se na dráhu výkonné umělkyně a skladatelky mohla vydat teprve po smrti svého manžela. Poslední osobností je Vítězslava Kaprálová, žákyně a múza Bohuslava Martinů.

Připravila: Dita Hradecká

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...