Zapomenutý umělecký styl oživuje poetiku periferií a smetišť, bizarní genius loci Prahy minulého století

22. duben 2016

Galerie hlavního města otevřela v Colloredo-Mansfeldském paláci výstavu nazvanou Pražský fantastický realismus 1960 -1967, která uvádí neznámou epizodu českých dějin umění spojenou s ranou tvorbou tří tehdejších studentů AVU, malířů a kreslířů Jana Jedličky, Vladivoje Kotyzy a Mikuláše Rachlíka.

V roce 1966 uspořádali tři studenti pražské Akademie výtvarných umění improvizovanou výstavu v prázdném bytě na Újezdě číslo 26 na Malé Straně. To, co tehdy předvedli, mělo řadu společných znaků: respekt ke starým mistrům, fantazijní rovinu a jistou grotesknost, reagující na absurditu situace.

03613722.jpeg

Historické zařazení „fantastického realismu“ najdeme v anonci výstavy: „jde v Česku o málo známý malířský směr fantaskně a groteskně založené tvorby druhé poloviny 20. století, odkazující se k celé řadě historických fází dějin umění, a zároveň k aktuálním pop-kulturním tématům. Přestože jeho hlavním centrem byla Vídeň, jeho specifická odnož vyrašila i u nás.“

Estetiku jejich děl formoval během jejich studií bizarní a místy absurdní génius loci tehdejší Prahy, ve kterém se mísila magie minulosti s ošuntělostí reálného socialismu, nostalgie po vysoké měšťanské kultuře se surreálnou poetikou periferií, ruin a smetišť.

Pojem „pražský fantastický realismus“ vznikl retrospektivně, na základě rozhovorů Vojtěcha Lahody s Janem Jedličkou, při nichž vyplynul v rámci 60. let minulého století, „která se zdála být dokonale zmapovaná,“ objasňuje historička umění Marie Rakušanová, „takový zvláštní fenomén. Ačkoliv se jednalo o efemérní jev, který v žádném případě neovlivnil mainstream tehdejšího českého výtvarného umění, přesto je v kontextu doby zajímavý a svým způsobem signifikantní. Ačkoliv se nejednalo o žádný programový jev, nebylo to žádné hnutí, které by mělo jasně deklarovaný program, a následoval by nějaký jasně deklarovaný ideový směr, tak se v tvorbě všech těchto tří autorů vyskytuje takový zvláštní jmenovatel. Vojtěch Lahoda a posléze já a Jitka Hlaváčková jako autoři výstavy, jsme se snažili zjistit, co je ten společný jmenovatel.“

03613723.jpeg

Výstavu můžete navštívit ve výstavních prostorách Galerie hlavního města Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci v Karlově ulici do 4. září. První komentovaná prohlídka s kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou a malířem Vladivojem Kotyzou se koná v úterý 17. května od 17 hodin.

03613724.jpeg
Spustit audio