Zámecká divadla v průběhu staletí. Českokrumlovský barokní skvost, Valtice, Litomyšl

21. červen 2023

V České republice máme několik vzácných zámeckých divadel, která jsou restaurována či rekonstruována. Jaký je jejich život, lze vůbec památkově chráněné prostory využít moderním způsobem, je možné tyto památky zatížit nároky současného divadelního provozu? Vltavský Večer na téma poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Ukázky z knihy Divadlo podle módy od Marcella Benedetta čte Jiří Hromada.
Připravila: Eva Ocisková
Natočeno: 2017

S kastelánem českokrumlovského zámku Pavlem Slavkem se dotkneme „perly v koruně divadelnictví naší planety“, která nemá obdobu ani v zemích s dlouholetou divadelní tradicí.

Architekti Daniel Špička a Mikuláš Hulec, kteří dokončili restaurování zámeckého divadla ve Valticích, s autorkou pořadu Evou Ociskovou hovoří o tom, v jakém stavu divadlo bylo, odkud čerpali inspiraci ke svému projektu, ale také o představeních, která viděli na různých zámeckých scénách, barokních i těch nově vznikajících, jako je například divadlo v Nových Hradech.

Jeviště zámeckého divadla

Režisér Petr Hašek je uměleckým šéfem Malého divadla v Českých Budějovicích a také známého divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten, s nímž připravil představení na scéně valtického divadla. V pořadu vypráví, jak se jim experimentovalo na barokní scéně. Připojí se k němu také dramaturgyně souboru Helena Kebrtová a impresário Stanislav Bohadlo. Díky nim se podíváme i do další inspirující divadelní oblasti – do Kuksu, kde divadelní tradici založil hrabě František Antonín Špork.

Večerem na téma Zámecká divadla v průběhu staletí nás budou provázet i satirické texty z knihy Divadlo podle módy od Benedetta Marcella. V pořadu zazní i jeho hudba, kterou doplní skladby Antonia Vivaldiho.

autor: Eva Ocisková
Spustit audio