Vzpoura davů: Davový člověk nechápe osobní zodpovědnost za svět, který je kolem něj

4. leden 2019

Kdo je to davový člověk, jak myslí, cítí a jak jedná? Jak a z čeho se zrodila takzvaná masová společnost a její kultura? Na to vše se v knize nazvané Vzpoura davů ptá a také odpovídá nejvýznamnější moderní španělský filosof a esejista José Ortega y Gasset.

Komunismus se měl po roce 1989 odsoudit a je chyba, že se to nestalo, říká Tereza Boučková

Tereza Boučková

Spisovatelka Tereza Boučková prožila svůj život rovným dílem ve dvou různých politických režimech - totalitě i demokracii. Jak prožila pohnuté listopadové dny roku 1989? Chopili jsme se podle ní šance stát se demokratickou společností? A jaký oblouk opsala česká společnost během třiceti let od pádu komunistického režimu?

Vzpoura davů je slavná kniha filozofa a esejisty José Ortegy y Gasseta shrnující jeho úvahy vycházející v novinách od roku 1927. Nejvýznamnější moderní španělský myslitel v nich reaguje na zkušenost masovosti, která v 19. století vstoupila na scénu a kterou pociťuje zvlášť palčivě ve zmatené době po první světové válce. „Téma davovosti se ve 20. století neobjevilo z čista jasna. Bylo živé celé 19. století. Intelektuálové, umělci i filozofové si začali všímat, že se ve společnosti něco děje,“ říká Martin Bedřich.

Dav, na rozdíl od „Psychologie davu" Gustava Le Bona, nepopisuje naivně psychologicky, ale nahlíží na něj z perspektivy filozofie dějin a morálky. „Klíčové je pro něj to, že vývoj evropské civilizace vnímá jako vývoj k pohodlnosti, sebestřednosti a hlouposti,“ popisuje Martin Bedřich.

Kniha obrazů. Publikace, která odkrývá neznámé aspekty Jungovy terapeutické práce

Kniha obrazů

Kniha obrazů přibližuje téměř 200 reprodukcí originálních maleb a kreseb vytvořených pacienty buď samotného Junga, nebo jeho spolupracovníků z let 1917 až 1955.

„Gasset ve své knize říká, že celý zázrak 19. století - technika, zdravotnictví, hygiena, to, že se lidé začali mít dobře a přestali se bát, jestli se dožijí příštího rána, vedl k tomu, že se vytvořila skupina lidí, která si připadá, že má na všechno nárok. Že všechno je přirozené a točí se kolem jednotlivce. To jsou principy, kterými charakterizuje davovost. Také správně říká, že všechny výdobytky moderní civilizace - sociální systém, spravedlnost, řád - byly vybojovány velkým úsilím elit a davový člověk to bere jako něco přirozeného. Vůbec nechápe osobní zodpovědnost za svět, který je kolem něj. Nechápe, že je třeba, aby se sám o něco snažil, aby překračoval sám sebe. Protože jen v překračování sebe je cesta dalšího vývoje,“ dodává Martin Bedřich.  

Spustit audio