Kniha obrazů. Publikace, která odkrývá neznámé aspekty Jungovy terapeutické práce

2. leden 2019

Kniha obrazů přibližuje téměř 200 reprodukcí originálních maleb a kreseb vytvořených pacienty buď samotného Junga, nebo jeho spolupracovníků z let 1917 až 1955.

Výtvarné projevy prezentuje kniha v několika okruzích, ve kterých nechybí témata hrozby, zmatku a ničení nebo tělesnosti a sexuality. Průlomová publikace odkrývá nejen dosud málo známé aspekty Jungovy terapeutické práce, ale ukazuje také výtvarnou paralelu k jeho Červené knize.

„Curyšský archiv je unikátní v tom, že na rozdíl od jiných, které sbíraly uměleckou tvorbu psychicky narušených lidí, se tady jedná z velké části o kresby a malby lidí, kteří díla vytvářeli v rámci terapie. Nejsou to tedy apriori psychiatričtí pacienti," říká Martin Bedřich, odpovědný redaktor knihy.

Z knihy obrazů

Jung byl přesvědčen o tom, že tvorba obrazů a práce s nimi má terapeutický účinek a že symbolickým ztvárňováním se dají odstranit nejrůznější rozštěpení v psyché. Proto své pacienty povzbuzoval ve výtvarné tvorbě. „Psychoterapie byla v počátcích zaměřená hlavně na jazyk - vykládaly se sny, symboly, pracovalo se se slovními asociacemi. Jenže Jung s tím nebyl spokojený, a tak se začal věnovat něčemu, co postupně specifikoval a nazval jako aktivní imaginace. Stávalo se mu, že měl sny za bdělého stavu. Vynořovaly se mu barvité situace a on místo toho, aby je zaplašil, o nich začal přemýšlet a začal je zaznamenávat, a to nejen textově, ale i výtvarně.“

Z Knihy obrazů

Kniha je rozdělena na tematické kapitoly. Hlavní témata jsou: V krajině imaginace, Zviditelnit vnitřní svět, Cesta za vnitřními obrazy, Od nesmyslu k prvotnímu smyslu, Nebezpečné tajemno, Dospět k vlastnímu středu, Mandaly, Čas apokalypsy, Zmatek a zkáza, Nové uspořádání světa, Lidskost a nelidskost. „Vedle mandal jsou to obrazy s temnější tematikou. Je tu například tematizovaná druhá světová válka, úzkosti 30. let. Jinou oblast tvoří tematika sexuality a tělesnosti a další je například záznam posttraumatické stresové poruchy,“ dodává Martin Bedřich.

Knihu vydalo nakladatelství Portál.

 

Spustit audio