Vzchopte se, já jsem přemohl svět

5. květen 2013
Ranní Slovo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 14. zastavení: Kristus vstal z mrtvých (Sochař: Karel Stádník)

Biblický text: Janovo evangelium 16,23b-33 (Ambroziánský kalendář). Salesián Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok.

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci."

Jeho učedníci mu řekli: "Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha."

Ježíš jim odpověděl: "Teď věříte? Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio