Výzkum mozku – konektomika

Moderní technika umožňuje stále lépe poznávat fungování mozku i jeho choroby, včetně těch, které mají svůj počátek už před narozením dítěte.

Mozek je geneticky naprogramován k určitým funkcím a poruchy některých genů mohou už prenatálně vést k tomu, že se nevyvíjí tak, jak má.

Stále více se však ukazuje, že důležitá není pouze genetická dispozice, ale také to, jak jsou jednotlivé části mozku propojeny. Jinak toto propojení vypadá při narození, jinak v 5 letech a zase jinak v dospělosti.

A právě propojení různých částí mozku v jednotlivých obdobích života studuje tzv. konektomika. Zabývá se jí prof. Vladimír Komárek z Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.