Výstava k poctě sochaře, šperkaře a pedagoga Vratislava Karla Nováka

10. duben 2014
03099319.jpeg

Dva měsíce po úmrtí V. K. N. otevírá Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem výstavu v rámci cyklu „Osobnosti“, která potrvá do 15. června.

Vratislav Karel Novák je znám zejména jako tvůrce slavného Metronomu, který se tyčí na místě bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. Koncepci své roudnické výstavy sám navrhl a podílel se na její přípravě, ale jejího otevření se už nedočkal. Zemřel ve věku nedožitých 72 let 12. února.

Tento originální sochař, jehož technicky promyšlené a rafinovaně hravé dílo by se dalo zahrnout pod pojem „kinetický konstruktivismus“, působil dlouhá léta jako profesor v ateliéru Kov a šperk na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové a později na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Vedle pražského Metronomu je autorem kinetické plastiky „Kyvadlo“ na budově České národní banky v Ústí nad Labem, kovového monumentu „Nakloněné kruhy“ v Brně či 25 metrů vysoké „Krystalové věže“ – trojúhelníkové rozhledny nad řekou Ohio v Cincinnati ve Spojených státech amerických.

Objevitel kinetického umění

Vratislav Karel Novák (1942–2014) studoval na jablonecké bižuterní průmyslové škole a poté v ateliéru kovu a šperku u Jana Nušla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vedle šperků však začal tvořit i podstatně větší díla. Hned na počátku své kariéry koncem šedesátých let se proslavil svými mobilními sochami z kovu a společně s Jiřím Novákem k nám přinesl fenomén kinetického umění. Novákovy objekty – ať už rozměrné nebo drobné hravé kompozice – jsou složité mechanismy, které téměř vždy využívají pohybu (vyvíjeného motorem nebo mechanicky rukou), a velmi často také světla a zvuku. Komponenty různých strojových konstrukcí se pohybují, jsou osvětleny nebo samy vydávají světlo a vrhají stíny a prostor stěn s pohyblivými obrazci je tak součástí celé instalace.

Spustit audio
autoři: Karel Oujezdský, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Karel Kratochvíl