Výročí skladatele Josefa Suka. Před 150 lety se narodil jeden ze zakladatelů české hudební moderny

4. leden 2024

Letošní Rok české hudby je provázen řadou významných kulatých výročí a hned v jeho počátku si připomínáme 150 let od narození skladatele Josefa Suka. Ten se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích jako třetí potomek rodičů, kteří sice nebyli aktivními hudebníky, nicméně hudbu milovali a lásku k ní pěstovali i ve svých dětech.

Už v jedenácti letech byl Josef Suk přijat ke studiu na Pražské konzervatoři, kde studoval housle a kompozici. Ve druhém z těchto oborů se později rozvíjel u Antonína Dvořáka, což pro Josefa Suka znamenalo skutečné otevření hudebního světa. S Dvořákem byl Suk spojen nejen v rovině studijní, ale později také rodinné, neboť se dcera Antonína Dvořáka Otýlie stala v roce 1898 Sukovou manželkou.

Ačkoliv dílo Josefa Suka není příliš obsáhlé a čítá 37 opusů, lze jej v kontextu české hudby zařadit mezi zásadní pilíře. Mimořádný cit pro lyrickou melodičnost staví Josefa Suka mezi velké skladatele českých dějin.

Josef Suk se kromě komponování aktivně věnoval i hře na housle, více než 40 let byl členem Českého kvarteta, které šířilo slávu české hudby napříč celým světem. Působil také jako profesor skladby na Pražské konzervatoři, v jejímž čele stál také jako ředitel.

Spustit audio

Související