Když chudí lidé hostí poutníka. Epilog Josefa Suka v Sedmém nebi Vladimíra Franze

3. prosinec 2023

Prosincové Sedmé nebe Vladimíra Franze bude patřit Epilogu, největší vokálně-symfonické kompozici Josefa Suka. „Je to dílo, které završuje a uzavírá celou Sukovu tvorbu,“ říká Vladimír Franz.

Sukův Epilog obsahuje stručné úryvky ze Starého zákona, ale je v něm cítit také silný vliv mystického vizionářství v dílech básníků Otokara Březiny a Julia Zeyera. Právě poslední scéna Zeyerovy legendy Pod jabloní se stala myšlenkovým východiskem pro závěrečné podobenství Sukova Epilogu: „Stane se v něm zázrak, když chudí lidé hostí poutníka a omlouvají se: Černý je náš chléb a voda zkalena. Zavděk vezmeš-li, ó pane? On praví: Vše přijmu rád.“

Spustit audio