SERIÁL

Vladislav Vančura: Marketa Lazarová

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hrad Rabí s hradním kostelem Nejsvětější Trojice, část stojící, část zřícenina a archeologické stopy (Rabí), na skalnatém výchozu kopce, Rabí

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Archaický jazyk evokující představu středověku a baladický příběh o lásce, věrnosti i zradě.  Četbu na pokračování z románu českého prozaika poslouchejte on-line vždy po dobu jednoho týdne po odvysílání. Účinkuje Lukáš Hlavica.

Prozaik, dramatik, filmový scenárista a esejista Vladislav Vančura (1891–1942) vypráví v Marketě Lazarové (1931) baladický příběh o lásce, věrnosti a zradě, o lítých bojích mezi loupežnickou družinou a trestnou výpravou královského vojska. Archaický jazyk románu evokuje představu středověku, kdy se děj odehrává. Postavy plné vášní jsou záměrnou autorovou polemikou s přejemnělostí soudobé literatury. Kniha je dedikována Jiřímu Mahenovi.

03397616.jpeg

Četba uhrančivé krásy začíná slovy:

Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času nepokojů, kdy král usiloval o bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. Stali jste se ze samého uvažování o ušlechtilosti a spanilém mravu našeho národa opravdu přecitlivělí, a když pijete, rozléváte ke škodě kuchařčině vodu po stole, ale chlapi, o nichž počínám mluviti, byli zbujní a čertovští. Byla to chasa, již nedovedu přirovnati než k hřebcům. Pramálo se starali o to, co vy považujete za důležité. Kdežpak hřeben a mýdlo! Vždyť nedbali ani na boží přikázání.

Století české prózy, poezie a eseje. Vybíráme kanonická díla moderní české státnosti

Kánon100

Vybrat z nezměrného množství kvalitní české literatury deset knih prozaických, deset básnických, případně deset esejistických traktátů, „to je úkol nemožný“, taková byla většinou reakce ať z řad akademiků, tvůrců nebo publicistů oslovených, aby poslali své tipy do akce nazvané Kánon100. Nakonec se ale „nemožné“ podařilo a ze souhrnu odpovědí vzešly tři seznamy po deseti titulech.

Kouzlo Vančurovy prózy je umocněno básnicky kultivovaným vypravěčským stylem, v němž se mísí archaizující drsnost s lehce ironickým odstupem.

Působivý Vančurův román se těší stálé čtenářské oblibě (v letech 1931–2008 vyšlo celkem dvacet knižních vydání!) a svou uměleckou hodnotou se řadí k nejlepším dílům české prozaické tvorby třicátých let 20. století.

Účinkuje: Lukáš Hlavica
Připravila a režii má: Markéta Jahodová

Spustit audio
autor: Petr Turek