Vladimír Novák: Magma / Světlo poutníka

5. leden 2012

Na výstavu vás dnes pozveme do suterénního výstavního sálu děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kde Galerie výtvarného umění v Mostě uspořádala výstavu obrazů pražského malíře Vladimíra Nováka nazvanou „Magma / Světlo poutníka“.

Vladimír Novák se narodil v roce 1947 v Lounech. V letech 1967 až 1973 studoval na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru profesora Arnošta Paderlíka. Od roku 1987 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece...

Věnuje se malbě a kresbě, jeho hlavním tématem je abstrahovaná krajina ve spojení s někdy více, jindy méně zjevnou lidskou figurou.

Karel Oujezdský si pozval k mikrofonu kurátora výstavy historika umění Petra Svobodu, ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě. Zeptal se ho, kdy se s obrazy Vladimíra Nováka poprvé setkal a proč se rozhodl v Mostě jeho malířskou tvorbu z období od 90. let do současnosti představit.

Výstavu obrazů malíře Vladimíra Nováka nazvanou „Magma / Světlo poutníka“ si můžete prohlédnout v suterénním výstavním sále děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě až do konce února.

S novými obrazy Vladimíra Nováka z posledních tří let se budete moci zanedlouho setkat také v Praze a to na výstavě „Za horizontem“, která bude zahájena 23. ledna v Topičově salonu na Národní třídě 9.

Spustit audio