Víkend s Karlem Jaromírem Erbenem

02338156.jpeg

Letošní jubilant Karel Jaromír Erben (narozen 7. listopadu 1811) má pevné místo v kánonu české literatury. To nemusí být pouze výhoda. Pro řadu z nás mohl Erbenův obraz ustrnout v školsky zjednodušeném schématu několika životopisných dat, nebo se ještě spíše omezit na několik veršů z Kytice.

Erbenova tvorba ale přitom obsahuje nejeden zásadní a zajímavý rozpor, nejedno napětí a nejednu podnes živou kvalitu. Pořady, které jsme k letošnímu Erbenovskému výročí na Vltavě připravili, se pokouší nahlédnout jeho dílo právě z těchto pohledů.

V průběhu celého víkendu nabídneme posluchačům devět literárních zastavení nad dílem Karla Jaromíra Erbena. Poslechneme si chronologicky uspořádané úryvky z devíti statí věnovaných životu a dílu K. J. Erbena. České literárněvědné uvažování o Erbenově díle a životě má dlouhou tradici, je pestré, neobyčejně zajímavé a podnětné: od úvodního textu brněnského literárního historika Arne Nováka (sobota 7:45), přes úryvek ze stati Dva romantici z pera českého germanisty Otokara Fischera (sobota 12:45), část studie Poznámky k dílu Erbenovu od ruského literárního vědce Romana Jakobsona (sobota 15:17), recenzi první české erbenovské monografie Antonína Grunda od literárního kritika F. X. Šaldy (sobota 23:45), pronikavou studii Erben čili Majestát zákona z pera českého germanisty Vojtěcha Jiráta (neděle 7:45), úryvek z článku Kytice do vázy osvobozeného národa od literárního historika Alberta Pražáka (neděle 10:00), ukázku z přednášky Antonína Grunda o vztahu Erbena a Boženy Němcové (neděle 12:45), fragmenty z rozsáhlejší studie Erbenův Vodník od českého filologa a literárního historika Oldřicha Králíka (neděle 15:30) až po strukturalistické úvahy literárního vědce Felixe Vodičky (neděle 17:45). V pondělí 7. 11. si pak v řadě Psáno kurzívou můžeme navíc vyslechnout i text desátý, Esej o Kytici z pera Bohumila Hrabala. Tento víkendový cyklus připravil Petr Turek.

Erbenovi jsou samozřejmě věnovány Nedělní verše. K poslechu nabízíme báseň Povzbuzení k radosti (neděle 12:05).

Kytice nevadnoucí aneb básník mezi romantismem a biedermeierem. Tak Dalibor Tureček nazval svůj pořad a seznámí nás v něm s méně známými aspekty básníkova života a díla. Bude řeč o prvních literárních pokusech autora jako byla hororová báseň Smolný var či o neméně hororových skicách v Erbenových zápisnících. To vše bude porovnáno s Kyticí, kde najdeme romantickou poetiku, ale také už zcela jiný pohled na svět - zodpovědnost člověka za vztahy, které vytváří a do kterých je postaven. V básních sbírky Kytice také Dalibor Tureček vypočítává jednotlivé klíčové prvky Erbenovy tvorby a hledá odpověď na otázky, v čem je opravdu veliký básník, kterému se stojí zato pokusit naslouchat a porozumět i dvě stě let po jeho narození. Pořad vznikl v brněnském studiu (sobota 16:48). Druhým příspěvkem brněnského rozhlasu je zamyšlení hudebního skladatele Miloše Štědroně nad dalšími osudy Erbenových děl, zejména pak nad jejich odrazem v tvorbě Antonína Dvořáka, Pavla (Erbena) Blatného a dalších hudebních skladatelů. Pořad vysílá Vltava pod názvem Druhý život Erbenův v neděli 6. listopadu ve 22:05.

Pravidelný pořad Souzvuk přinese pod názvem „Hoj, to jsou moje neozvané hlasy“ pásmo z básní, črt, pověstí, snů a zlomků z pozůstalosti Karla Jaromíra Erbena s úvodním slovem Karla Krause. Básník a prozaik Karel Jaromír Erben patří svojí sbírkou temných a uhrančivě krásných balad „Kytice“ k základním kamenům české literatury a svým básnickým dílem je stále přítomný a živý. Erben byl nejen básníkem, ale také sběratelem a zapisovatelem pověstí, pohádek a říkadel. Nestal se však pouhým ohlasovým zpracovatelem folkloru, ale svou básnickou silou je dokázal vyzvednout do působivého tvaru. Rozhlasovou kompozici dotváří hudba I. Bittové, J. Hotteterrea, B. Bartóka, A. Kröpera a dalších. (neděle 9:00).

Pro Schůzky s literaturou připravil Rudolf Matys kompozici Ukázat propast ze čtyř Erbenových balad Vodník, Polednice, Holoubek a Svatební košile , které v roce 2001 nastudoval režisér Josef Melč. Staly se jedním z vrcholných a bohužel i závěrečných opusů tohoto nezapomenutelného rozhlasového režiséra. Na spolupráci s Josefem Melčem a vznik rozhlasové Kytice bude v úvodu pořadu vzpomínat Rudolf Matys. (neděle 20:00).Čím je pro Vás Erbenova Kytice? Na tuto anketní otázku odpovídalo šest českých básníků a literátů /Ivan Diviš, Jan M.Tomeš, František Pavlíček, Andrej Stankovič, Karel Křepelka a Mojmír Trávníček/ . Jejich odpovědi natočil a do pořadu, který náš Erbenovský víkend uzavírá, připravil Miloš Doležal. (neděle 23:45)

Erbenovský víkend pak na stanici Vltava doplní Stránky na dobrou noc vysílané od neděle 6.11. vždy ve 23:00, ve kterých posluchačům nabídneme autorovy Slovanské pohádky.