Václav Luks debutuje u České filharmonie. Na vánočních koncertech zazní Rybova Česká mše vánoční a Mozartova Korunovační mše C dur

20. prosinec 2022

Česká filharmonie uvede v úterý 20. prosince hned dva mimořádné vánoční koncerty. Od 18:00 a 20:30 hodin zazní ve Dvořákově síni pražského Rudolfina program složený z Rybovy České mše vánoční a Mozartovy Korunovační mše C dur. Taktovky se ujme Václav Luks, jde o jeho debut s Českou filharmonií. 

Zahajovací koncert Pražského jara 12.5.2021, Collegium 1704 řídil Václav Luks

Spolupracovat s tímto tělesem je pro mne samozřejmě velká pocta. Ono se může na první pohled zdát, že dělat Rybovku je jednoduché. Ale ono to vůbec jednoduché není, protože je to repertoár, který všichni znají, každý ho hrál tisíckrát. A na toto veleznámé dílo nahlédnout nezatížen tou tradicí, a přesvědčit o tom i hudebníky, je nesnadný úkol. Budeme se snažit o takovou stylovou, křehkou Rybovku v mozartovském hávu, tak jak to náleží hudbě konce 18. století.
Dirigent Václav Luks

Missa pastoralis bohemica, nazývaná většinou Česká mše vánoční nebo „Hej, mistře“, je jakousi obdobou jesličkové hry, aplikovanou na strukturu mše. Jednoduchý děj o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám nemá s latinským liturgickým textem mnoho společného. Skladba vznikla v roce 1796, v době autorova relativně nejklidnějšího a nejšťastnějšího období. Má důsledně pastorální charakter. Její svěží a radostná hudba je stejně srozumitelná jako půvabný text. Děj je přenesen do domácího českého prostředí. Česká filharmonie dosud nastudovala Rybovu Českou mši vánoční pouze dvakrát. Na vánočních koncertech v roce 2014 ji provedl tehdejší šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek a o tři roky později dirigent Vojtěch Jouza. 

Čtěte také

Korunovační mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta je dokladem plného průniku hudebního klasicismu do oblasti duchovní hudby. Mozart s genialitou sobě vlastní provedl syntézu předchozího a vytvořil nový typ mešní kompozice, z něhož vycházely další generace skladatelů. Mozart si skladby z roku 1779 zjevně cenil, neboť ji během následující dekády znovu použil při mnoha příležitostech. Mše C dur zazněla mimo jiné i při korunovaci Františka II. na císaře Svaté říše římské národa německého v létě 1792. Česká filharmonie hrála Korunovační mši C dur pouze na dvou koncertech ve Smetanově síni Obecního domu, a to v březnu 1944 za řízení Rafaela Kubelíka.

Na koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina 20. prosince 2020 od 18:00 a 20:30 hodin se kromě České filharmonie podílí soubor Collegium Vocale 1704, sólových partů se ujmou Slávka Zámečníková, Václava Krejčí Housková, Jaroslav Březina a Roman Hoza. Druhý z koncertů bude možné sledovat živě na YouTube kanálu České filharmonie.

autor: Daniel Jäger
Spustit audio

Související