V mongolské stepi uprostřed léta. O drsném životě tradičních pastevců bojujících se suchem

21. září 2023

V rozlehlé mongolské stepi potkal dokumentarista Jiří Slavičínský pastevce Čandrábala a jeho ženu Cerendolgor. Jejich stáda se potýkají se zhoršující se kvalitou pastvin a v celé oblasti v důsledku klimatických změn ubývá srážek a zvětšuje se sucho. Mongolsko navíc stále častěji postihuje ničivý dzud. Když po vyprahlém létě přijde v zimě sníh a tuhý mráz, jde dobytku o život a pastevcům o živobytí. Dokument vysíláme v rámci týdne udržitelného rozvoje.

Čandrábal nakládá na vlečku malého traktoru modré umělohmotné sudy a menší hliníkové barely. Společně se svými syny jede pro vodu. V horkém srpnovém odpoledni trvá cesta od jurty k pramenům zhruba 20 minut. Ve zvlněné stepi je už zdálky signalizuje zelenější a bujnější vegetace v mělké terénní prohlubni. Prameny jsou zarostlé travou a Čandrábal chvíli hledá místo, kde je hladina nejčistší. Potom vodu nabírá rendlíkem do kbelíku a postupně plní sudy a barely.

Právě voda je důvodem, proč musel pastevec Čandrábal se svou manželkou, šesti syny a tisícihlavým stádem ovcí, koz, krav a koní před několika dny opustit své tradiční letní tábořiště. Měl na něm postavené ohrady pro dobytek i malý dřevěný domek sloužící jako kuchyň, ale jezera a prameny v okolí tábořiště vyschly, a v důsledku nedostatku vody se zhoršila i kvalita přilehlých pastvin.

Tři cesty za vodou
Cesty se uskutečnily v rámci projektu Media4Develoment, který byl podpořen z fondů Evropské unie a z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

autor: Jiří Slavičínský
Spustit audio