V hlavní roli viola a klavír. SOČR a sólisté zahráli skladby Benjamina Brittena nebo Felixe Mendelssohna-Bartholdyho

6. prosinec 2021

Na svém dalším komorním koncertu doprovodili členové SOČRu violistku Kristinu Fialovou a klavíristu Jana Čmejlu. Zazněly skladby Benjamina Brittena, Paula Hindemitha, Petra Fialy a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, dirigoval Chuhei Iwasaki.

PROGRAM
Benjamin Britten
Preludium a fuga pro 18 smyčcových nástrojů
Paul Hindemith
Smuteční hudba pro violu a smyčce
Petr Fiala
Koncertní hudba pro violu a smyčce
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Klid moře a šťastná plavba, op. 27
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll, op. 25

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Chuhei Iwasaki – dirigent
Kristina Fialová – viola
Jan Čmejla – klavír

Brittenovo Preludium a fuga pro 18 smyčcových nástrojů z roku 1943 je elegantní jiskřivá hudba, v níž je orchestr skutečně rozdělen do osmnácti samostatných hlasů.

Následující Smuteční hudba pro violu a smyčce od Paula Hindemitha vznikla za netradičních okolností roku 1936 během skladatelovy cesty do Velké Británie. Zkomponoval ji za jeden jediný den (a přirozeně s částečným využitím svých dřívějších děl) u příležitosti úmrtí krále Jiřího V. a vyhlášeného státního smutku.

Další prostor pro vynikající sólistku Kristinu Fialovou, kterou kritika oceňuje především za dokonalou techniku, ohnivý temperament a sofistikované hudební cítění, se otevřel se skladbou jejího otce Petra Fialy. Koncertní hudba pro violu a smyčcový orchestr vznikla už v roce 1975, posléze (2009) ji autor podrobil revizi a v nové podobě tentokrát zazněla poprvé.

Koncertní předehra Klid moře a šťastná plavba od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, inspirovaná verši Johanna Wolfganga Goetha, poprvé zazněla v Berlíně v roce 1828. Verše tehdy ještě žijícího německého klasika publikum dobře znalo, skladatel proto mohl předpokládat, že posluchači budou schopni snadno sledovat děj či program skladby. I proto je možné o díle uvažovat nejen jako o koncertní předehře, ale také jako o jedné z prvních symfonických básní.

Také finále bylo zadáno pro Mendelssohna-Bartholdyho, konkrétně pro jeho Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll a v něm výrazného, byť velmi mladého sólistu Jana Čmejlu (nar. 2003), studenta Pražské konzervatoře i Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Mannheimu. Koncert vznikal v Římě ve stejné době jako Italská symfonie, tedy na přelomu let 1830 a 1831. Premiéru pak měl hned v roce 1831 v Mnichově.

autor: SOČR
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko