Ukrajinský Plav

14. březen 2011

Další číslo měsíčníku pro světovou literaturu Plav, který je nyní kvůli stoupajícím cenám papíru, dopravy i tiskařských služeb a sníženému grantu bohužel o něco zdražen, je ukrajinské.

Kromě pravidelných rubrik jako je rozhovor, esej nebo aktualita se můžete seznámit s ukázkami z ukrajinské prózy i poezie 13 autorů. Vzhledem ke společným dějinám se Sovětským svazem se ale Ivana Myšková redaktorky Marie Iljašenko nejprve ptala, zda číslo obsahuje ukrajinskou literaturu psanou ukrajinsky nebo i ukrajinskou literaturu psanou rusky.

autor: Ivana Myšková
Spustit audio