Thomas Bernhard: Ital

27. říjen 2017

Temná atmosféra textu odráží ještě temnější pozadí událostí. Fragment rakouského spisovatele on-line k poslechu do čtvrtka 2. listopadu 2017.

Logo

Rakouský spisovatel a dramatik, autor románů, povídek, autobiograficky laděných próz a divadelních her Thomas Bernhard žil v letech 1931–1989. U nás nejprve vstoupil do širšího povědomí právě jako dramatik. Inscenace jeho her se na českých jevištích začaly objevovat od roku 1996.

Svým životem a dílem je bytostně spjat s Rakouskem, které se stalo terčem jeho kritiky – mnohé z jeho děl vyvolaly skandál v řadách konzervativců a Bernhard své odpůrce rád popuzoval dál. Před smrtí dokonce zakázal jakékoli publikování a uvádění svých děl v Rakousku. Po uplynutí 10 let od spisovatelovy smrti se ale správce jeho literární pozůstalosti a jeho domovské nakladatelství rozhodli autorovu poslední vůli dál nerespektovat.

Z díla rakouského spisovatele tak i u nás vyšlo téměř všechno, co lze označit za autorovu základní románovou a prozaickou tvorbu: z ní zřetelně vystupuje fragment Ital, ze kterého tematicky vychází pozdější Bernhardův velký román Vyhlazení.

Thomas Bernhard tento fragment napsal už roku 1964 a měl zřejmě v úmyslu jej zařadit do některého z příštích větších prozaických celků. Z tohoto raného textu jasně vysvítá, že s tématem rakouských dějin a zejména dlouho vytěsňovaných následků nadvlády nacionálního socialismu v Rakousku se Bernhard vyrovnával od počátku své tvorby až po své poslední texty. Temná atmosféra textu odráží ještě temnější pozadí událostí.

Účinkuje: Jan Vlasák

Z vlastního překladu připravil: Radovan Charvát
Režie: Petr Mančal

Natočeno v roce 2011.

autoři: Radovan Charvát , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio