Studio live speciál: Bockshorn nebo Capricornus? Soubor Ensemble Inégal přednese díla duchovní i ryze pozemská

7. prosinec 2018

Ensemble Inégal uvede 12. prosince duchovní hudbu i „tafelmusik“ česko-německo-slovenského barokního skladatele.

12. 12.  / 19:00
Adventní koncert ve Studiu 1

Ensemble Inégal:
Gabriela Eibenová – soprán
Lenka Torgersen a Vojtěch Semerád – housle
Elen Machová – viola
Petr Wagner - viola da gamba
Jan Krejča – teorba
Adam Viktora – varhany

Z díla Samuela Capricorna

1. prosince uplynulo 390 let od narození jednoho z nejplodnějších barokních skladatelů, kteří pocházeli z Čech. Do života Samuela Friedricha Bockshorna (později své příjmení uváděl latinsky, jak bylo běžné) zasáhla třicetiletá válka. Jeho rodné Žerčice vypálili Švédové. Studoval v uherské Šoproni, pobýval ve Vídni a Štrasburku, poté zakotvil v Bratislavě jako soukromý učitel. Tam se také oženil a založil rodinu.

Většina skladeb, které Capricornus publikoval a které nalezly velký ohlas i za hranicemi, pochází právě z bratislavského období. Tam to Capricornus dotáhl na ředitele Dreifaltigkeitskirche. V dubnu 1657 Capricornus Bratislavu opustil a stal se dvorním kapelníkem württemberského vévody Eberharda III. ve Stuttgartu. Ve svém dopise na rozloučenou to zdůvodňuje zdravotním stavem, je ale pravděpodobné, že hlavním důvodem bylo náboženské klima v rakouské monarchii.

Ve Stuttgartu nalezl příznivé podmínky k tvorbě a skladatelské činnosti. Udržoval kontakt s významnými hudebními osobnostmi své doby. Korespondoval s A. Kircherem a Heinrichem Schützem, který se o jeho dílech vyjádřil jako o „opera virtuosa”.

Samuel Friedrich Bockhorn – Capricornus zemřel ve věku pouhých 35 let, 10. listopadu 1664.

02979804.jpeg

Adam Viktora, umělecký vedoucí Ensemble Inégal, hovoří o souvislostech uvádění Capricornova díla takto: „S Capricornem se v Čechách téměř nepočítá. V roce 1987 bylo natočeno jedno LP a v nejrozšířenějších Dějinách hudby Graciana Černušáka nebo i Jaroslava Smolky mu není věnováno více než jen jedna jediná věta. Můžeme se po právu ptát: jak je to možné? Důvodem není akutní nedostatek informací o Capricornově životě a díle. Jedná se spíše o zděděný nezájem českých historiků 19. století a 1. poloviny 20. století, pro které zřejmě nebyl Capricornus z národního hlediska dostatečně přitažlivým tématem.“ 

Jak neuvěřitelně kosmopolitní a přitom i národně nezatížený byl hudební svět střední Evropy na konci třicetileté války, ilustruje Viktora na následujícím příkladu: „Mezi Capricornovými rukopisy se nachází také jeho vlastnoruční opis díla Cantate gentes od Giovanni Valentiniho, císařského kapelníka na vídeňském dvoře. Věc se má takto: ve středních Čechách narozený Capricornus, pravděpodobně německého původu, opsal hudbu italského skladatele Valentiniho, toho času kapelníka v rakouské Vídni, provedenou v Bratislavě na území dnešního Slovenska u příležitosti korunovace budoucího římského krále Ferdinanda IV. králem uherským. Aby byl ten evropský Babylon opravdu dokonalý, dílo se dnes nachází ve švédské Uppsale.“

Vydejte se s námi objevit neznámého skladatele. Soubor Ensemble Inégal přednese díla duchovní i ryze pozemská, jako je „wohlangestimmte Tafellustmusik“, což bychom mohli přeložit jako „dobře naladěná hudba k vychutnání si pokrmů“. Pokrmy sice na koncertě podávat nebudeme, ale o přestávce se můžete zahřát svařeným vínem.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.