SERIÁL

Středověké přesahy. Co ze středověku přetrvává v současnosti a čím se naše doba liší?

architektura, historie, středověk, hrad, oblouk

Pětidílná série Kontextů je tentokrát věnovaná interdisciplinárnímu bádání o středověku. Dnešní člověk je svému středověkému předchůdci totiž mnohem blíž, než si uvědomuje. Poslouchejte on-line.

Pojem středověku vyplynul ze vztahu člověka k minulosti, poprvé byl použit roku 1467 a je projevem lidského myšlení v triádách. Vztah k minulosti má každá společnost a projevuje ho buď nostalgickou vzpomínkou na beznadějně uplynulou zlatou dobu, nebo naopak nadějí, že díky pokroku lepší doba teprve přichází.

Dnešní vztah ke středověku je podobný renesančnímu. Francesco Petrarca byl pravděpodobně první, kdo jako ideál označil antiku a středověk pro něj byl temnou dobou. Toto vidění často přežívá dodnes, ale naše pýcha není oprávněná. V mnohém navazujeme na středověk a mnohé z naší současnosti má hluboké středověké kořeny.

Podoba naší krajiny je mnohdy z velké části také středověká, podoba řady měst i vesnic je v hrubých rysech středověká. Rytmus týdne, měsíce i roku je identický. Středoevropské státy jsou svým vznikem spjaty se středověkem, stejně jako jejich národy. Náboženské rozdělení Evropy je výsledkem středověkého i raně novověkého vývoje. Dnešní časté připomínání společné evropské kultury je mnohdy neuvědomělý odkaz na schéma každodennosti i historie dlouhého trvání, jejichž základní obrysy jsou středověké.

Ať chceme, nebo ne, vidíme a posuzujeme náš svět prizmatem tisícileté historické zkušenosti, v níž jsou obsaženy principy křesťanského, antického a židovského obrazu světa. Dnešní člověk je svému středověkému předchůdci blíž, než si uvědomuje. I jeho myšlení je podobné tomu středověkému v mnoha ohledech – v úzkostech, nadějích, slabých i silných stránkách.

Stejně důležité, jako uvědomit si, co ze středověku přetrvává v současnosti, je i uvědomění si toho, čím se naše doba liší. Cyklus Kontextů Středověké přesahy se nad těmito otázkami zamýšlí z hlediska pěti oborů: historické vědy, chronologie, jazyka, dějin umění a archeologie.

S odborníky na středověk Petrem Sommerem a Janem Klápštěm, Alenou Černou, Marií Bláhovou, Klárou Benešovskou, Ivanou Boháčovou a Jaroslavem Podliskou připravila Monika Sechovcová.

Natočeno v roce 2018.

Spustit audio
autor: Redakce kultury a publicistiky