Sören Kierkegaard: Z deníků a papírů

11. prosinec 2018

Výběr z úvah dánského filozofa, teologa a spisovatele v podání Miroslava Táborského. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Dílo dánského spisovatele, teologa a filozofa Sörena Kierkegaarda (1813–1855) získalo ve 20. století světový ohlas jako dílo předznamenávající filozofii existencialismu. Filozoficky se Kierkergaard stavěl za subjektivní pravdu, za individuální existenci. Mnohé z jeho prací se zabývají tím, jak člověk žije, se zaměřením na konkrétní reálné situace, s důrazem na význam osobního rozhodování a odhodlání.

Jeho teologické práce se soustřeďují na křesťanskou etiku a instituci církve. Sám Kierkegaard v Boha věřil, ale hlásal, že člověk a Bůh jsou nesouměřitelné veličiny a vztah mezi nimi je vztahem dvou vzájemně cizích světů. K církvi zaujímal kritické stanovisko pro její duchovní prázdnotu a pokrytectví.

Jeho psychologické práce pak zkoumají emoce a pocity jednotlivců, kteří čelí životním volbám. Spisy Sörena Kierkegaarda jsou pojaty literárně. Vynikají vybroušeným stylem a bohatým básnickým jazykem.

Výběr z úvah dánského myslitele si poslechněte on-line. 

Účinkuje: Miroslav Táborský

Překlad: Marie Mikulová-Thulstrupová
Připravila: Vladimíra Bezdíčková
Režie: Lukáš Hlavica

Natočeno v roce 2013.

Spustit audio