Michał Walczak: Pískoviště. On a Ona – že by dva různé světy?

23. červen 2020

Panáček a panenka, chlapec a děvče, muž a žena – David Novotný a Lucie Štěpánková v současné polské hře o nekonečných podobách a stálém míjení mužského a ženského světa nahlíženého optikou dětské hry. Poslouchejte on-line po dobu dvou týdnů po odvysílání.

Rozhlasová úprava a dramaturgie: Klára Novotná
Účinkují: David Novotný, Lucie Štěpánková
Překlad: Jiří Vondráček
Režie: Aleš Vrzák
Natočeno: v roce 2014
Upozornění: Hra v souladu s autorským záměrem obsahuje expresivní výrazy.

„Mnoho situací, které se jeví jako velice dospělé, jsou ve skutečnosti infantilní,“ píše o svém dramatickém debutu Pískoviště polský autor Michał Walczak, dnes jedna z nejuznávanějších a nejvýraznějších autorských osobností polského divadla. Situaci zde řešil formu dětské hry, pod ní se ale skrývá působivá metafora mužského vidění světa i jeho střet s ženským elementem.

Spustit audio