Slavit zde neznamená jen křepčit… Sto let existence Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně připomínají jeho absolventi

17. listopad 2022

Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně vstoupilo do druhého století své existence. Jak vzpomínají na dobu svých studií někdejší absolventi, kteří své „alma mater“ dnes pomáhají?

Slezské matici osvěty lidové dalo značnou práci, než na tehdejším ministerstvu školství a národní osvěty vymohla souhlas k založení soukromého Českého reformního reálného gymnasia Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Podařilo se…

Sto let existence Gymnázia Josefa Božka 

Jak vzpomínají na dobu studií ti, kteří tam kdysi maturovali a dnes této instituci pomáhají? S manažerkou Marcelou Červenkovou, fyzikem Petrem Janem Pajasem a s opatem břevnovského kláštera benediktinů v Praze, Petrem Prokopem Siostrzonkem, natáčela – též absolventka českotěšínského gymnázia − Eva Ocisková.

autor: Eva Ocisková
Spustit audio