Skvosty pod Zelenou klenbou v drážďanském zámku. Objevte mistrovské artefakty spjaté s Čechami

Mistrovský kousek z tepaného železa jako dar z nejvyšší nouze − třmeny Viléma Popela z Lobkowicz, 1621

Čtvrtou část dvanáctidílného cyklu o mistrovských artefaktech spjatých s Čechami ve Státní umělecké sbírce v Drážďanech Zelená klenba připravili Marius Winzeler a Ivan Hartmann. Dramaturgie Jiří Kamen.

Saským kurfiřtům v 16. a 17. století největší potěšení způsobovali vzácní lichokopytníci a lovečtí psi. Skvostné nádoby, šperky a umělecká díla pro Kunstkomoru a další knížecí sbírky byly rovněž přijímány s patřičným uspokojením.

 Neobvyklý dar, jenž v roce 1621 kurfiřt Jan Jiří I. obdržel od českého šlechtice Viléma Popela z Lobkowicz, patřil do souboru koňských postrojů, které v neklidných letech třicetileté války docenili zvláště zdatní jezdci. Pár mimořádně propracovaných leštěných třmenů, které se k sedlu přidělávaly třmenovým koženým řemenem, a pár ostruh, připevňovaných zpravidla na opatky jezdeckých bot, vyrobil z nejkvalitnějšího tepaného železa neznámý kovář patrně působící v Praze. Musel to být mistr svého řemesla, neboť zvláště tyto třmeny se vyznačují nejjemnější technikou výřezu, tzv. prolamováním, tvořeným ozdobami ve tvaru stylizovaných úponek a proutím. Úponky znázorňují orly, lvy, psy a lišky, tedy zvířata symbolizující hrdost, zdatnost, odvahu a moudrost, vlastnosti nutné k získání konečné převahy na lovu nebo v boji.

autoři: Marius Winzeler , Ivan Hartmann , Jiří Kamen
Spustit audio