Sen o Baťově dráze. Příběh železniční trati, která měla propojit západ a východ Československa

23. listopad 2023

Tomáš Baťa byl člověk mnoha talentů i přesahů. Jeho podnikatelské aktivity sice vyrostly z rodových ševcovských základů, ale postupem doby dosáhly mnohaoborové šíře. Pro invenčního průmyslníka byla příznačná jak každodenní praktičnost, tak i nadčasové uvažování. To se projevilo též v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury. V krajině východní Moravy ji dodnes připomíná řada realizovaných i nedokončených projektů. Patří mezi ně též takzvaná Baťova dráha.

Připravil: Petr Slinták
Natočeno: 2021

Kraj kolem Vizovic má nepopiratelné genius loci a příběh Baťovy dráhy k tomu přispívá. Radiodokument Sen o Baťově dráze se ho snaží přiblížit za pomoci svědectví osob majících s odkazem nedokončeného železničního projektu co do činění. V pořadu zaznívá reflexe regionálního historika, studenta geoinformatiky, starostky valašské obce i několika místních usedlíků. Svým pohledem přispěl i sám Tomáš Baťa, jehož apelativní promluvu se podařilo najít v rozhlasovém archivu.

autor: Petr Slinták
Spustit audio

Související