O pořadu Schůzky s literaturou

Literární pásma, kompozice, portréty.

Pořady věnované jednomu nebo více tvůrcům, fenoménům, směrům i obdobím české a světové beletrie i poezie. V této řadě uvádíme i dramatizace literárních děl. Specifický rozhlasový cyklus poskytuje erudovaný autorský pohled na zvolené téma.

Pořad připravují