Richard Biegel: Města jsou akordy

21. listopad 2017
Richard Biegel

Historie a teorie architektury a urbanismu a památková péče jsou specializací ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK. Odborníka, který je nadán schopností zajímavě, srozumitelně a především v souvislostech formulovat důvody, proč je dobré památky chránit. Přesto má své oponenty.

My Pražané to bereme jako samozřejmost, že žijeme ve městě, které je mimořádně historické a dochované, a jehož architektura si povídá s krajinou. Ale to není běžné.

Jako vysokoškolský pedagog zve na své přednášky pro budoucí historiky umění současné architekty včetně nastupující generace. „Architektura je živý zážitek a je důležité vést dialog s tvůrci. Ve skutečnosti mají světy historiků architektury a jejích tvůrců velmi blízko, a já věřím, že když se propojí brzy v rámci studia a počínajících kariér, tak tohle spojení už nikdy nevymizí.“

Richard Biegel působí také jako místopředseda Klubu Za starou Prahu, který každoročně uděluje cenu za novou stavbu v historickém prostředí.

Nová stavba v historickém prostředí by to místo měla obohatit, měla by tam přinést kvalitu, která tam dosud nebyla, a zároveň nesmí popřít celek. Můžete se vydat různými cestami, ale musíte přistoupit na to, že je to dialog.

Biegel věří, že velkou nadějí pro urbanismus Prahy je projekt Smíchova. Oproti tomu lituje neprohlášení souboru budov Transgas za památku: „Transgas je neuvěřitelně progresivní architektura z doby, která progresivní nebyla vůbec. Je to architektura inspirovaná soudobými západními proudy. Je to architektura, která to místo dořekla a obohatila…“